Szkolenia

14.04.2010
autor: Ryszard Sowiński

Prowadzę warsztaty marketingowe oraz szkolenia z różnorodnych aspektów funkcjonowania kancelarii prawnych.

Warsztaty marketingowe są przeznaczone dla młodszych prawników i mają postać regularnych, comiesięcznych spotkań z zespołem. Ich efektem jest nabycie wiedzy o istocie i technikach marketingu, podniesienie umiejętności marketingowych. Prawnicy po warsztatach są zmotywowani do działalności w zakresie marketingu i rozumieją, że umiejętności marketingowe to ważna część ich kompetencji zawodowych.

Opis trzech pierwszych warsztatów znajdą Państwo tutaj.

Szkolenia adresowane są do Partnerów, którzy pragną uzupełnić wiedzę i uzyskują wszechstronną orientację w takich obszarach działalności firmy prawniczej jak:

 • strategia
 • marketing,
 • organizacja i zarządzanie,
 • kadry,
 • finanse,
 • zarządzanie wiedzą.

Szkolenia przybierają formę albo krótkich szkoleń towarzyszących obradom Komitetu Strategicznego albo 1-2 dniowych szkoleń organizowanych niezależnie od działalności Komitetu.  Przykładowe tematy szkoleń to:

 • Przywództwo w kancelarii prawnej;
 • Budowanie strategii kancelarii prawnej;
 • Budowanie zespołu prawników marketingowo zorientowanych;
 • System ocen pracowniczych;
 • Zarządzanie projektami;
 • Kluczowe wskaźniki efektywności, zarządzanie finansami Kancelarii;
 • Partnerstwo w kancelarii prawnej;
 • Networking – od kontaktu do kontraktu.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej formy współpracy lub omówić w trakcie niezobowiązującej i nieodpłatnej rozmowy sytuację Państwa Kancelarii, proszę o kontakt

O autorze

Ryszard Sowiński

Zobacz więcej postów >