Projekty strategiczne

14.04.2010
autor: Ryszard Sowiński

Realizacja strategii działalności Kancelarii polega przede wszystkim na systematycznym wdrażaniu projektów (inicjatyw) strategicznych. Projekty te powodują zmiany w organizacji Kancelarii na wszystkich obszarach działalności – w marketingu, zarządzaniu finansami, kadrami, wiedzą itd. Do przykładowych projektów strategicznych można zaliczyć:

  • stworzenie systemu partnerskiego,
  • wybór i wdrożenie nowego systemu informatycznego,
  • zaplanowanie systemu ścieżek kariery zawodowej,
  • zbudowanie systemu zarządzania wiedzą o działalności Klientów,
  • stworzenie systemu szkoleń pracowników itd.

Zazwyczaj z dobrze opracowanej strategii wynika konieczność przeprowadzenia kilkudziesięciu projektów strategicznych. Projekty te rozkłada się w czasie tak, aby możliwe było pogodzenie ich realizacji z codzienną działalnością Kancelarii. Projekty te prowadzone są przez Partnerów, pracowników i zewnętrznych konsultantów – w zależności od charakteru, znaczenia i wymaganych kompetencji.

Pomagam Partnerom w prowadzeniu projektów strategicznych lub w wyborze i nadzorze nad zewnętrznymi konsultantami.

Jeżeli chc�� Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej formy współpracy lub omówić w trakcie niezobowiązującej i nieodpłatnej rozmowy sytuację Państwa Kancelarii, proszę o kontakt

O autorze

Ryszard Sowiński

Zobacz więcej postów >