Diagnoza sytuacji

14.04.2010
autor: Ryszard Sowiński

Dla Partnerów zainteresowanych niezależną diagnozą sytuacji Kancelarii przeprowadzam audyt, w wyniku którego przedstawiam raport wskazujący silne i słabe strony Kancelarii oraz możliwe kierunki zmian. Na podstawie rozmów z pracownikami oraz analizy dostarczonych informacji oceniam stopień zorganizowania Kancelarii, przyczyny jej ewentualnych problemów, porównuj�������������������� stosowane metody (np. zarządzania wiedzą czy działań promocyjnych) z najlepszymi wzorcami.

Audyt dotyczy takich zagadnień jak m. in.:

  • ocena strategii Kancelarii,
  • zarządzanie kadrami,
  • marketing,
  • finanse,
  • system organizacyjny.

Podstawowy audyt trwa jedynie dwa dni, a pozwala na uzyskanie przez Partnerów obiektywnego i zrozumiałego raportu prezentującego ocenę sytuacji Kancelarii.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat tej formy współpracy lub omówić w trakcie niezobowiązującej i nieodpłatnej rozmowy sytuację Państwa Kancelarii, proszę o kontakt

O autorze

Ryszard Sowiński

Zobacz więcej postów >