Dnia 15 maja ostatnia z komisji egzaminacyjnych ogłosiła wyniki egzaminu radcowskiego. Znane są również wyniki tegorocznego egzaminu adwokackiego. Wraz z zespołem Naveo - spółki zajmującej się doradztwem biznesowym dla prawników - zadaliśmy sobie pytanie o to, jak wyglądają...