Niewielka kancelaria może odnosić sukcesy

24.08.2016 autor: Tomasz Sęk i Ryszard Sowiński

Ten wpis przeznaczony jest dla właścicieli niewielkich kancelarii radcowskich i adwokackich, którzy chcą na nowo zdefiniować swój biznes i osiągnąć sukces rynkowy pozostając małą organizacją.

Z góry zapowiadamy, że prócz przekazania kilku refleksji na temat takich kancelarii chcemy zachęcić Państwa do osobistego kontaktu i podjęcia prac nad koncepcją rozwoju swojego biznesu oraz wdrożeniem narzędzi, które pozwolą na realizację przyjętej wizji.

Co jest miarą sukcesu w biznesie prawniczym?

ZOBACZ CASE STUDY

Sukces ocenia się najczęściej poprzez pryzmat wielkości kancelarii, miejsca w rankingach, wielkości przychodów, rozpoznawalności marki. Z biznesowego punktu widzenia, za miarę sukcesu można uznać poziom zysku przypadającego na partnera (wskaźnik PPP), rentowność przychodów czy ich dynamikę. Trudno wybrać jeden współczynnik pozwalający na wskazanie czy kancelaria odniosła sukces, czy nie. Punktem wyjścia powinno być zdefiniowanie pojęcia sukcesu.

Według naszej ulubionej definicji „sukces to działanie na najwyższym poziomie możliwości jednostki, w kierunku spełnienia jej marzeń i pragnień przy jednoczesnym zachowaniu równowagi pomiędzy wszystkimi płaszczyznami życia.”
O sukcesie mogą mówić zatem zarówno gwiazdy sektora usług prawniczych, jak i prawnicy niewymieniani w rankingach, którzy realizują swoje

zamierzenia, zachowując równocześnie równowagę w życiu.

O taką równowagę często trudno. Partnerzy dużych kancelarii to znane nazwiska, statystycznie wyższe dochody, ale często też także wysoka cena, jaką płaci się za bycie w czołówce – ogromna odpowiedzialność, liczne obowiązki, współzależność od innych, czy konieczność poświęcenia pewnych aspektów życia prywatnego. Niejednokrotnie, cena ma wymiar finansowy, gdyż wraz z rozrostem biznesu wieloosobowe kancelarie ponoszą większe wydatki lub takie, które w mniejszych praktykach nie są konieczne.

Niewielka kancelaria ma teoretycznie mniejsze możliwości rywalizowania o lukratywne zlecenia i prestiżowych klientów. W praktyce jednak posiada liczne zalety – przy umiejętnym sprofilowaniu działalności i dobrym zarządzaniu jest w stanie generować wysokie dochody, a jednocześnie pozwala właścicielowi na realizację bardziej swobodnego stylu życia.

Z dziesiątek projektów i rozmów, jakie prowadzimy z właścicielami dużych, średnich i małych kancelarii płyną ciekawe wnioski dla tej ostatniej grupy:

 • właściciele niewielkich kancelarii osiągają czasem wyższe dochody niż partnerzy w dużych firmach prawniczych,
 • w ramach mniejszych lub indywidualnych praktyk istnieje znacznie większa możliwość pogodzenia życia prywatnego z życiem zawodowym i brak „uwiązania” charakterystycznego dla dużej organizacji,
 • przemyślana strategia, logiczny plan działania i dobrze skomponowany zespół mogą skutkować szybkim rozwojem kancelarii i realizowaniem strategii maksymalizacji stawki w odróżnieniu od strategii zwiększania wolumenu sprzedaży.

Spotykamy się jednak bardzo często z sytuacją, w której właściciele takich kancelarii sygnalizują kilka problemów:

 • niskie dochody w relacji do nakładów pracy,
 • wypalenie, przepracowanie,
 • brak czasu na rozwój biznesu wynikający z konieczności realizacji bieżących zleceń,
 • problemy ze znalezieniem i utrzymaniem pracowników,
 • niepewność przyszłych przychodów.

W naszej praktyce doradczej współpracujemy głównie z wieloosobowymi kancelariami prawnymi, zatrudniającymi od kilkunastu do kilkudziesięciu prawników.

Bardzo często jednak właściciele mniejszych kancelarii zwracali się do nas
z propozycjami stworzenia takiej formuły współpracy, w której będą mogli skorzystać z naszej wiedzy i doświadczeń, przy uwzględnieniu specyfiki działalności i możliwości takich kancelarii.

Stworzyliśmy dla Państwa cykl indywidualnych warsztatów marketingowych
(w formule 1 na 1), podczas których nasz zespół opracowuje, wspólnie z Państwem, strategię marketingową oraz wyposaża Państwa w narzędzia i wiedzę, niezbędne do jej realizacji.

Efektem przeprowadzonych warsztatów będzie:

 • przemyślana koncepcja biznesowego i marketingowego rozwoju kancelarii, określająca m.in. strategię biznesową i plany działania, które przekładają się na rozwój praktyki,
 • nabyta wiedza i narzędzia dostępne na co dzień w świecie wieloosobowych kancelarii, umożliwiające skuteczniejsze pozyskiwanie nowych klientów i zleceń,
 • wdrożone narzędzia podnoszące kontrolę w zakresie finansów, umożliwiające poprawę efektywności finansowej kancelarii.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.coachingdlaprawnikow.pl, gdzie znajdziecie Państwo więcej informacji na temat warsztatów oraz kontaktu w tej sprawie.

ZOBACZ CASE STUDY

O autorze

Tomasz Sęk i Ryszard Sowiński

Wspólnicy Naveo. Doświadczeni doradcy zajmujący się doradztwem zarządczym, strategicznym, marketingowym i finansowym w kancelariach prawnych.
Zobacz więcej postów >