Cechy idealnego Partnera (1)

31.05.2010 autor: Ryszard Sowiński

Systemy partnerskie w większości polskich kancelarii prawnych są dalekie od doskonałości. Do głównych mankamentów zaliczam brak czytelnych zasad awansu na wyższe stanowiska (w tym Partnera), podejmowanie decyzji o partnerstwie ad hoc (często pod groźbą odejścia prawnika) oraz wysoce niedoskonałe systemy wynagrodzeń partnerskich.

Jednak bez względu na to, czy partnerstwo w Państwa kancelarii jest wartością czy nie oraz czy identyfikują się Państwo z Kancelarią czy nie – każdy prawnik powinien postępować w taki sposób, jakby dążył do Partnerstwa. Tylko w ten sposób można bowiem zbudować potencjał intelektualny, zestaw wiedzy i doświadczeń, które pozwolą na osiągnięcie sukcesu zawodowego w każdej firmie prawniczej. Tę myśl dedykuję przede wszystkim tym prawnikom, którzy nie widząc dla siebie perspektywy partnerstwa,  stają się zniechęconymi, biernymi wykonawcami poleceń i przestają dążyć do doskonałości.

Dążenie do partnerstwa to bowiem nic innego jak dążenie do doskonałości, do biegłości w wykonywaniu zawodu. Ta “doskonałość” to zestaw szeregu cech i umiejętności, których zdobywanie trwa latami i, w gruncie rzeczy, nigdy się nie kończy – także (a może w szczególności) po osiągnięciu Partnerstwa. Od razu zaznaczam, że merytoryczne kompetencje to jedynie część tych kompetencji – część wcale nie ważniejsza niż inne.

Pracując wiele lat z Partnerami kancelarii prawnych niejednokrotnie uczestniczyłem w rozmowach, podczas których oceniano gotowość poszczególnych starszych prawników do przyjęcia  do grona Partnerów. Rozmowy te często nie miały uporządkowanego charakteru, ocena kompetencji prawników dokonywana była na podstawie ogólnych, rozmytych kryteriów a wniosek bywał często podobny: “wróćmy do tej rozmowy za 3-4 miesiące”.

Bywałem też jednak uczestnikiem procesu głębokiej refleksji nad istotą partnerstwa. Wynikiem tej refleksji bywało ustalenie zestawu cech opisujących idealnego kandydata na Partnera. To, w powiązaniu z systemem ocen pracowniczych i z przemyślaną koncepcją wynagrodzeń partnerskich – tworzyło nowoczesny system partnerski, pozwalający na długotrwałe osiąganie sukcesów na rynku usług prawniczych.

Poniżej opisuję mój subiektywny zestaw 10 cech i umiejętności idealnego Partnera. Gdybym był właścicielem kancelarii prawnej – dbałbym u moich pracowników o rozwój tych właśnie cech pokornie zadając sobie wpierw pytanie: “Nad czym ja sam powinienem pracować, aby zbliżyć się do tego ideału?”.

PARTNER IDEALNY WG. RYSZARDA SOWIŃSKIEGO

1. Partner jest dojrzałym człowiekiem.

2. Partner jest przywódcą.

3. Partner jest efektywnym prawnikiem.

4. Partner jest osobą godną zaufania.

5. Partner postępuje zgodnie z cenionymi w firmie wartościami.

6. Partner potrafi pracować w zespole.

7. Partner przyciąga nowych Klientów i nowe zlecenia.

8. Partner jest mistrzem dla młodszych prawników.

9. Partner przyjmuje odpowiedzialność za siebie i swoje otoczenie.

10. Partner jest przedsiębiorcą.

W kolejnych wpisach opiszę dokładniej cechy idealnego Partnera.

O autorze

Ryszard Sowiński

Autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu usług prawniczych NowoczesnaKancelaria.pl, prowadzonego nieprzerwanie od 6 lat. Doradca biznesowy kancelarii prawnych i podatkowych w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania, związany z branżą usług prawniczych od ponad 15 lat, menedżer, prawnik, doradca podatkowy (nie wykonuje zawodu).
Zobacz więcej postów >