Jakość przywództwa – kluczowy czynnik rozwoju kancelarii prawnych

01.09.2008 autor: Ryszard Sowiński

Wypoczęty i pełen energii wracam do blogowania po wakacyjnej przerwie. W tym wpisie chciałbym omówić pokrótce jeden z najważniejszych czynników sukcesu kancelarii prawnych – czynniku pomijanym często w dyskusjach na temat rozwoju kancelarii prawnych – czynnikiem tym jest jakość przywództwa. W wikipedii pojęcie przywództwa ujęto w następujący sposób:

“Przywództwo w zarządzaniu należy rozumieć jako zdolność do wpływania na zachowania pracowników w celu realizacji określonych celów. Przywództwo opiera się przede wszystkim na autorytecie danej osoby, a także władzy, którą inni dobrowolnie akceptują. Przywództwo to ustalanie kierunku, wypracowywanie wizji przyszłości organizacji, jak również nadawanie kierunku działań ludzi. Przywództwo to również motywowanie i inspirowanie, wyzwalanie energii w ludziach. Przywództwo jest niezbędne do tworzenia zmian, a zarządzanie do systematycznego uzyskiwania wyników. Dobry menadżer to przywódca.”

W marcu tego roku Bassi L. i McMurrer D. opublikowali wyniki badań jakie przeprowadzili na grupie 69 amerykańskich kancelarii prawnych. Autorzy badań starali się znaleźć zmienne, które w największym stopniu wpływały na poziom sukcesu kancelarii prawnych. Badania poświęcone były właśnie kwestii przywództwa, poziomowi zarządzania oraz stosowanym w kancelariach praktykom wspomagającym rozwój działalności (business development). Badani wypełniali ankiety składające się z ok. 80 pytań a autorzy badania szukali związków pomiędzy 24 czynnikami związanymi z pięcioma wymiarami zarządzana kancelariami a poziomem sukcesu mierzonego również pięcioma miarami.

Analizowane wymiary zarządzania kancelarią to:

 1. Jakość przywództwa,
 2. Praktyki zwiększające zaangażowanie pracowników,
 3. Dostępność wiedzy (zarządzanie wiedzą),
 4. Optymalizacja produktywności pracowników,
 5. Umiejętność uczenia się organizacji.

Sukces firm prawniczych zdefiniowano za pomocą 5 czynników:

 1. Zdolność przyciągania pracowników,
 2. Umiejętność utrzymania kluczowych pracowników,
 3. Poziom satysfakcji klientów,
 4. Poziom rozwoju oferowanych usług,
 5. Rentowność (zyskowność) kancelarii.

Badanie polegało na poszukiwaniu relacji pomiędzy pięcioma wymiarami zarządzania kancelariami a osiąganymi przez nie sukcesami zdefiniowanymi w opisany powyżej sposób. W poniższej tabeli zestawiono wyniki badań. Na szaro zaznaczono czynniki, które w istotny statystycznie sposób skorelowane były z sukcesem kancelarii. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono korelacji co nie oznacza, że jej nie ma (taki urok badań naukowych).

Przyjrzyjcie się Państwo uważnie jakie czynniki uznano za ważne (z punktu widzenia rozwoju kancelarii) a jakie, często wbrew intuicji, nie okazały się istotne.

Przywództwo

Zaangażowanie pracowników

Dostępność wiedzy

Optymalizacja wykorzystania zasobów ludzkich

Zdolność uczenia się

Komunikacja
Otwarta i efektywna komunikacja z partnerami i menedżerami

Organizacja pracy
Praca jest dobrze zorganizowana, firma wykorzystuje umiejętności pracowników

Dostępność informacji
Łatwy dostęp do informacji związanych z wykonywaną pracą oraz szkolenia

Procesy
Procedury działania są dobrze opisane, szkolenia są efektywne

Innowacyjność
Nowe pomysły są mile widziane

inkluzywność (inclusiveness)
Partnerzy i menedżerowie współpracują z pracownikami i zachęcają ich do wnoszenia wkładu w rozwój firmy*

Oddanie pracownikom (commitment to employes)
Praca jest stabilna, pracownicy są doceniani (recognized), awans jest możliwy

Współpraca
Praca zespołowa jest możliwa i zachęca się do niej

Warunki pracy
Warunki pracy wspierają wysoką efektywność

Szkolenie
Szkolenia są praktyczne i wspierają cele organizacji

Umiejętności menedżerskie
Menadżerowie eliminują bariery, dostarczają pracownikom informacje zwrotne (feedback) i zwiększają poziom zaufania

Czas
Obciążenia zadaniami pozwalają pracownikom dobrze wykonywać pracę i zachować harmonię pomiędzy życiem osobistym i zawodowym

Dzielenie się informacją
Najlepsze rozwiązania są przekazywane innym i udoskonalane

Wiarygodność (accountability)
Wysoka efektywność jest oczekiwana i wynagradzana

Rozwój zawodowy
Pracownicy mają sformalizowane plany rozwoju zawodowego

Przywództwo partnerów
Partnerzy eliminują bariery, dostarczają pracownikom informacje zwrotne (feedback) i zwiększają poziom zaufania

Wkład w społeczność
Organizacja wnosi wkład w życie społeczności (np. lokalnej)

Zatrudnianie
Nowi pracownicy są wybierani na podstawie swoich uzdolnień, nowi pracownicy otrzymują komplet informacji**

Wartości i wsparcie
Liderzy demonstrują, że uczenie się jest wysoko cenione

Systemy
Programy rozwoju przywództwa i zmiany stanowisk są efektywne

Systemy
Zaangażowanie pracowników jest systematycznie oceniane

Systemy
SYstemy zbierania informacji ułatwiają dostęp do informacji

Systemy
W firmie funkcjonują efektywne systemy zarządzania efektywnością pracowników

Systemy
System zarządzania rozwojem kompetencji automatyzuje programy szkoleń

*trudne do przetłumaczenia więc podaję w oryginale: “Inclusivenes: Partners and managers collaborate with employees and invites input.”
** “new hires complete a thorough orientation”

Badania wykazały, że na sukces firm prawniczych najsilniej wpływa 9 czynników, uszeregowanych według stopnia wpływu poniżej:

 1. Umiejętności przywódcze partnerów
 2. Inkluzywność (w rozumieniu przedstawionym w tabeli)
 3. Umiejętności menedżerskie
 4. Ranga i wsparcie procesów uczenia się
 5. Innowacyjność
 6. Oddanie pracownikom
 7. Dostępność informacji
 8. Systemy pomiaru zaangażowania
 9. Komunikacja partnerów

Prezentowane badania wykazały, jak dużą rolę w rozwoju kancelarii odgrywa osobowość partnerów, menedżerów i sprawujących kierownicze funkcje członków zespołu (np. szefów zespołów specjalizacyjnych). Stosowanie nawet najlepszych technik zarządzania (np. planowanie działań, odpowiedni system organizacyjny czy motywacyjny) nie gwarantują sukcesu jeżeli kancelarią nie zarządzają prawdziwi liderzy.

Drogi Parterze – czy posiadasz osobowość przywódcy i czy rozwijasz w sobie cechy lidera? Czy wiesz jakie to cechy? Czy potrafisz rozpoznać je wśród swoich pracowników, którzy kiedyś będą zarządzać Twoją kancelarią?

O autorze

Ryszard Sowiński

Autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu usług prawniczych NowoczesnaKancelaria.pl, prowadzonego nieprzerwanie od 6 lat. Doradca biznesowy kancelarii prawnych i podatkowych w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania, związany z branżą usług prawniczych od ponad 15 lat, menedżer, prawnik, doradca podatkowy (nie wykonuje zawodu).
Zobacz więcej postów >

Czytaj także