Networking – od kontaktu do kontraktu

08.05.2008 autor: Ryszard Sowiński

Wczoraj po raz pierwszy w życiu wygłosiłem wykład przez Internet. Kilka tygodni temu grupa studentów Koła Naukowego Prawników KUL zaprosiła mnie do Lublina na wykład na temat marketingu usług prawniczych. Nie mogłem pojechać ale od słowa do słowa doszliśmy do wniosku, że warto przeprowadzić edukacyjny eksperyment. Wczoraj otwarłem nowy etap w mojej dydaktycznej karierze – wygłaszałem wykład w Lublinie siedząc w moim domu w Poznaniu. Wszystko się udało – krótkie zakłócenia w łączności nie przeszkadzały. Studenci widzieli mnie na ekranie z rzutnika a ja ich, na moim domowym komputerze.

Wykład poświęciłem networkingowi – czyli sztuce nawiązywania kontaktów i budowy relacji biznesowych.

W pierwszej części omówiłem znaczenie pojęcia marketing, promocja, sprzedaż bezpośrednia i networking oraz pokazałem jakie powinny być powiązania pomiędzy strategią kancelarii a działaniami związanymi z nawiązywaniem kontaktów i budową relacji biznesowych.

W trakcie wykładu omówiłem 4 etapy networkingu – od planowania aktywności w tym zakresie, poprzez nawiązanie kontaktu, zarządzanie kontaktem i budowę relacji, gromadzenie informacji o kontakcie – aż po sprzedaż.

Na koniec przedstawiłem refleksje wynikające z moich doświadczeń w tym zakresie.

O autorze

Ryszard Sowiński

Autor pierwszego w Polsce bloga o zarządzaniu kancelariami i marketingu usług prawniczych NowoczesnaKancelaria.pl, prowadzonego nieprzerwanie od 6 lat. Doradca biznesowy kancelarii prawnych i podatkowych w dziedzinie strategii, marketingu i zarządzania, związany z branżą usług prawniczych od ponad 15 lat, menedżer, prawnik, doradca podatkowy (nie wykonuje zawodu).
Zobacz więcej postów >

Czytaj także