Zapraszamy na nasze szkolenia 29 i 30 maja w Warszawie

12.05.2017
autor: Tomasz Sęk i Ryszard Sowiński
  Zapraszamy na dwa szkolenia organizowane przez nas 29 i 30 maja w Warszawie. Prowadził je będzie Ryszard Sowiński i dotyczyć będą dwóch tematów: Sprzedaż usług prawniczych. Business Development kancelarii prawnej. Marketing usług kancelarii prawnej. Strategie...

Prognozy “Rynek usług prawniczych 2018-2023” już gotowe

28.04.2017 autor: Tomasz Sęk
  Zakończyliśmy opracowanie naszych nowych prognoz dotyczących przyszłości rynku usług prawniczych na lata 2018-2023 oraz konsekwencji z nich wynikających dla kancelarii prawnych. Jako pierwsi mieli już okazję zapoznać się z nimi właściciele poznańskich kancelarii. Z...

Prognozy rynku usług prawniczych na najbliższe lata – zapowiedź i zapisy

16.03.2017 autor: Tomasz Sęk i Ryszard Sowiński
  W 2014 roku zespół NAVEO pod moim kierunkiem podjął się przewidzenia wielkości rynku usług prawniczych pod kątem liczby prawników z uprawnieniami zawodowymi wykonującymi zawód. Przyszedł już czas, aby ocenić ich trafność. Przewidzieliśmy wspomnianą wielkość rynku z...

Koniec roku i co dalej?

28.01.2015 autor: Tomasz Sęk
  Skończył się kolejny rok, faktury za grudzień zostały wystawione - czas na podsumowania i planowanie działań na kolejne 12 miesięcy. Warto wykorzystać najbliższe tygodnie na refleksję nad osiągniętymi sukcesami i porażkami oraz silnymi i słabymi stronami kancelarii. To...

Zorganizuj kancelarię wokół procesów

03.09.2014
Strategia ...
autor: Tomasz Sęk i Ryszard Sowiński
  W obliczu zachodzących na rynku usług prawniczych zmian, kancelarie muszą działać sprawniej niż kiedykolwiek. Właściciele kancelarii muszą jednocześnie dbać o sprzedaż, jakość, dochowanie coraz krótszych terminów, zarządzać przepływem pracy pomiędzy pracownikami,...